Grijmans Familierecht

Advocatuur & Mediation

Gespecialiseerd in het roze ouderschap!

 

 

 

 

 

Grijmans Familierecht

Advocatuur & Mediation

Gespecialiseerd in het roze ouderschap!
 

 

 

Belangrijke veranderingen in je leven, nieuwe stappen, vragen en soms lastige emoties; er moet zoveel geregeld worden. Als advocaat en mediator sta ik, met al mijn ervaring en specifieke kennis, voor je klaar.

Stap 1: Advies

Om je goed te kunnen helpen en passend advies te kunnen geven, breng ik eerst je situatie en wensen goed in kaart. Het gaat om jouw leven; alleenstaande, traditioneel gezin, intentioneel anders ouderschap, meerouderschap, of regenbooggezin, het gaat altijd om maatwerk.    

Stap 2: Actie

Advocatuur & Mediation; of het nu gaat om kwesties over huwelijkse voorwaarden, samenlevingsregeling, roze ouderschap, ouderschapplan, meerouderschapsovereenkomst, draagmoedersschapsregeling, donorcontract, draagmoederovereenkomst, echtscheiding in goed overleg, echtscheidingsprocedure, gezag, omgang of welke familiekwestie dan ook, ik onderneem in nauw overleg met je de nodige acties.

Stap 3: Resultaat

Tijdens en aan het einde van de procedure en/of het traject evalueer ik met je het verloop. Samen bepalen we dan wat er in de toekomst mogelijk te verwachten is.

Door de persoonlijke aanpak en korte lijntjes ben ik, als er dingen wijzigen, weer snel inzetbaar. Je leven staat immers niet stil. Je kunt mij altijd even bellen of mailen. Een afspraak op korte termijn, zelfs op locatie of in de avonduren is mogelijk.

Regenboogouder(s) en Anders Ouderschap

 

Wat moet je allemaal regelen als je je kinderwens gaat vervullen met behulp van een donor, draagmoederschap, intentioneel meerouderschap? Tijdens een gesprek bespreken we (pré-mediation) wat we moeten en kunnen regelen. Al enkele jaren heb ik mij gespecialiseerd in onder andere donorcontracten, intentionele meerouderschapsovereenkomsten, draagmoedercontracten, intentiomele co-ouderschapcontracten. De presentatie gehouden bij de Stichting Meer dan Gewenst is onder aan deze pagina opgenomen.

Ik ben begaan bij het tot stand brengen, in Nederland, van een goede regeling in het kader van het meerouderschap conform de aanbevelilngen van de Staatscommissie Herijking ouderschap. Het kabinet heeft op 12 juli 2019 kenbaar gemaakt dat er geen Staatscommissie-meerouderschapsregeling komt maar slechts een deelgezag. Deelgezag verslechtert de positie van ouders zonder gezag binnen het meerouderschap. Dit moet anders omdat het deelgezag niet voldoet. In het Parool geef ik aan waarom: https://www.parool.nl/es-bbb4e8a8

 

Scheiden

Wat moet je allemaal regelen als je uit elkaar gaat? Lees de artikelen op de site van de Vereniging van Familierecht advocaten en Scheidingsmediators (Vfas)


 

Advocatuur, Mediation & Parenting Coordination (Gecertificeerd)

Parenting Coordination

"Ouderbemiddeling en bindend advies"

Deze manier van geschillenbeslechting is oplossingsgericht, voortvarend en duidelijk. Er wordt gekeken of het geschil tussen ouders/ partijen opgelost kan worden, lukt dat niet dan volgt er een aanbeveling van de Parenting Coordinator (PC) of uiteindleijk een bindend advies. Een uitkomst zonder lange en dure procedures bij de rechter maar een op maat gemaakte oplossing desnoods in de vorm van een bindend advies

Vanaf november 2019 ben ik een gecertificeerd Parenting Coordinator. De hiervoor beschikbare opleiding die wordt gegeven bij de VU LAW Academy is door mij succesvol afgerond.

 

Mediation

Mediation werkt prima in het familierecht. Als je uit elkaar gaat, wil je een duidelijk convenant en, indien er kinderen zijn, een weloverwogen ouderschapsplan. In het convenant staan afspraken over de verdeling, de alimentatie, de kinderen, de pensioenen en de woning. Ik ben aangesloten bij Vfas, de specialisatievereniging voor scheidingsmediators en bij de MFN (Mediators federatie Nederland) Als mediator en advocaat zorg ik dat er een proces op gang komt waarin afspraken worden gemaakt. Mediation is vertrouwelijk, vrijwillig, onpartijdig en zeer oplossingsgericht. Er komen afspraken met respect voor de toekomst en rekening houdend met de pijn die aanwezig is. Preventieve mediation en mediationtechnieken voor regenbooggezinnen bij het komen tot meerouderschapsovereenkomsten, donorcontracten en draagmoederovereenmsten worden aangeboden. 

 

COLLABORATIVE PROFFESIONAL/ DIVORCE

Soms is er meer nodig dan mediation. Het belangrijkste kenmerk van overlegscheiden  is, dat de scheiding in overleg geregeld wordt, dus zonder rechtszaak. Anders dan bij mediation hebben beide partners  een eigen advocaat. Iemand die er voor jouw belangen is, maar niet tegen de vader of de moeder van je kinderen strijdt. Er is een derde persoon, een coach die het proces leidt en om ruimte te geven aan de emoties die uiteraard meespelen en eventueel een vierde persoon, een financieel expert voor de zakelijke kant van het geheel. Zo nodig kan er een kindercoach aan het team worden toegevoegd. Op deze manier wordt alle expertise bij elkaar gebracht om een scheiding respectvol, efficiënt en duurzaam af te sluiten.

Is dit geschikt voor jullie?

https://www.overlegscheiden.com/nl/overlegscheiden-geschikt-voor-ons

Advocatuur

Scheiding, gezag, onder curatele stelling, omgang, ouderschapsplan, convenant, erfkwesties, alimentatie, toestemming vakantie, toestemming verhuizing, adoptie, draagmoederschapsprocedure, meerouderschap en alle overige familierechtkwesties.

Met u probeer ik te komen tot een oplossing buiten de rechter om; lukt dat niet dan streef ik naar een adequate procesvoering waarin heel blijft wat heel moet blijven; in het familierecht komt ieder partij elkaar toch weer ergens tegen.

 

PRIVACY & beveiligde mail

Algemene Verordening Gegevenbescherming (AVG)

Onder aan deze pagina staat de privacyverklaring (pdf) van kantoor. Kantoor vraagt om die verklaring goed en regelmatig (omdat de inhoud af ten toe wordt aangepast) door te lezen. Daarin staat onder andere dat het kantoor alles in het werk stelt om te voldoen aan jouw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In de verklaring staan jouw rechten weergegeven. Wanneer jouw persoonsgegevens door Grijmans Familierecht worden verwerkt kan je namelijk op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gebruik maken van het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegeven uitwissing/ vergetelheid, het recht op beperking van de verwerking en recht op overdraagbaarheid van gegevens.

In maart 2020 is de Privacyverklaring voor het laatst aan gepast. Deze aanpassing werd noodzakelijk omdat door de Corona-crisis de besprekingen niet op kantoor kunnen plaatsvinden. Nu wordt veelal via een beeldverbinging de bespreking opgezet. Er wordt gebruik gemaakt van Skype en de betaaldeversie van Zoom. Deze programma's voldoen mogelijk niet volledig aan de Europese AVG regeling. Er wordt verwezen naar de Privacuverklaring (https://www.grijmansfamilierecht.nl/upl/website/home/PrivacyCookiVerklaringversie3maart20201.pdf)

 

Lees voor een uitgebreide uitleg ook voor de website en de cookies het Pricavy & en Cookie Statement (pdf geplaatst onder aan deze pagina). 

Om misbruik tegen te gaaan worden privacy gevoelige mailberichten en documenten verzonden via beveiligde mail.  Er wordt gebruikt gemaakt van Basenet en  "ZIVVER".  Clienten kunnen zonder kosten een Zivver-account aanmaken of gebruik maken van de unieke toegangs- of smscode. 

 

Roze Ouderschap & Regenbooggezin

Roze Ouderschap & Regenbooggezin

Door een jaren lange samenwerking met Helene Faasen (notaris) en de Stichting Meer dan Gewenst is er door mij deze unieke expertise opgebouwd; donorcontracten, duomoederadoptie, duovaderadoptie, draagmoederovereenkomsten, intentioneel meeouderschapovereenkomsten, donor-plus plan. In het belang van de (toekomstige) kinderen worden er afspraken gemaakt. 

Ik ben secretaris van de Stichting DuRF. Ik sta ingeschreven in het register.

Dus heb je vragen over lesbisch ouderschap, spermadonoren, homo-ouderschap, meerouderschapsovereenkomsten of draagmoederschap, dan ben je bij mij aan het juiste adres.

Voor nog een voorbeeld van een meeroudergezin: https://www.oudersvannu.nl/nieuws/co-ouderschap-jule-heeft-twee-vaders-en-twee-moeders/

Spreken over Regenbooggezin & Meerouderschap

Op uitnodigingen om ergens ander te spreken over het roze ouderschap/regenbooggezin ga ik in het algemeen graag in.

 

De presentatie die ik gehouden heb bij de Stichting Meer dan Gewenst op 15 april 2018 staat tijdelijk onder aan deze pagina!

Radio 1 fragment waarin ik spreek over meerouderschap: 

https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/428271-wat-bij-een-vechtscheiding-met-vier-ouders

En recent (12 juli 2019):

https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/507611-deelgezag-bij-meeroudergezinnen-leidt-juist-tot-meer-ongelijkheid

 

Wie ben ik?

Nicoline Grijmans-Veenendaal

Cliënten hebben belang bij een gedegen, houdbare, uitvoerbare en betaalbare oplossing. Zijn er kinderen betrokken dan staan hun belangen voorop. Ik handel, zowel als mediator alsook als advocaat, praktisch, pragmatisch en toekomstgericht. In overleg kan nog steeds worden geprofiteerd van de samenwerking met mijn voormalig kantoorgenoot mr. Hélène Faasen en haar opvolger Gert Jan Veenhof van Veenhof Notariaat

Ik ben onder andere lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediator (VFAS),  de Vereniging van Collaborative Practice (VvCP), ingeschreven het DuRF register  (ik ben voorzitter van deze stichting) en lid van de Mediationfederatie Nederland (MFN). Ik spreek regelmatig bij de Stichting Meer dan Gewenst en ik geef gastcolleges bij de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam.

Twitter      Linked in      @email

Voormalig kantoorgenoot en nu nog altijd bereidwillige vraagbaak Hélène Faasen

Met veel plezier vormde ik tot december 2017 met Helene Faasen de maatschap Faasen Grijmans. Zij bracht als ervaringsdeskundige ook meer dan  meer dan vijfentwintigjaar ervaring in het roze ouderschap met zich mee. Zij blijft de expert op het gebied van regenbooggezinnen. Gelukkig kan ik nog altijd op haar kennis een beroep doen.  

Ik werk nu intensief samen met mr Pauline Gevaerts en Annebeth Sieswerda.

2020-04-09 2:00:00
Zorgen om wereldwijde toename huiselijk geweld door Corona-beperkende maatregelen Zorgen om wereldwijde toename huiselijk geweld door Corona-beperkende maatregelen Om de verspreiding van het Corona-virus te stoppen, hebben we wereldwijd te maken met veel beperkende maatregelen. ‘Blijf thuis’ is het devies. Scholen zijn gesloten en gezinnen zijn aangewezen op zichzelf. Door de combinatie van thuiswerken, het begeleiden van de kinderen met hun schoolwerk en het ontbreken van de mogelijkheid eropuit te gaan kunnen de spanningen in een gezin oplopen. Zeker voor kwetsbare gezinnen, waaronder bijvoorbeeld gezinnen die in een scheidingssituatie zitten, verhoogt het gedwongen thuis zitten met elkaar het risico op het ontstaan van huiselijk geweld. https://www.verder-online.nl/nieuws/nieuws/corona-en-huiselijk-geweld//
2020-04-02 14:46:23
Online mediation: hoe werkt dat? Online mediation: hoe werkt dat? Onlangs is bekend geworden dat de maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het Corona-virus af te remmen, in ieder geval zijn verlengd tot en met 28 april. Dit betekent dat de regels met betrekking tot het afstand houden en zoveel mogelijk thuis blijven voorlopig nog niet van de baan zijn. Vanzelfsprekend is het van het grootste belang dat we ons daar met elkaar goed aan houden, maar dat is niet altijd gemakkelijk. Spanningen in huis kunnen hoog oplopen nu u 24 uur per dag in elkaars nabijheid bent. Dat is lastig, zeker wanneer u overweegt te gaan scheiden of middenin een scheidingsproces zit. Om ervoor te zorgen dat zaken niet escaleren, is het belangrijk met elkaar in gesprek te blijven. Een advocaat/mediator kan u daarbij helpen door een mediation-traject digitaal te starten of voort te zetten. https://www.verder-online.nl/mediation/online-mediation-hoe-werkt-dat//
2020-03-23 1:00:00
U wilt scheiden, maar vanwege de Corona-pandemie gaat alles op slot. Wat nu? U wilt scheiden, maar vanwege de Corona-pandemie gaat alles op slot. Wat nu? De kogel is door de kerk. Na rijp beraad heeft u besloten dat u wilt scheiden. Samen kiest u voor een scheiding via mediation. Dan breekt echter een Corona-crisis uit en ligt plotseling alles stil. Scholen zijn dicht, winkels, attracties, horeca en musea sluiten hun deuren, maar ook veel bedrijven en kantoren nemen drastische maatregelen. Wat nu? Kunt u nog contact opnemen met een advocaat/mediator? https://www.verder-online.nl/nieuws/nieuws/corona-en-mediation/
2020-03-19 1:00:00
Omgangsregelingen ten tijde van de Corona-pandemie; 7 tips Omgangsregelingen ten tijde van de Corona-pandemie; 7 tips In de afgelopen dagen is plotseling alles anders geworden. Scholen zijn dicht, net als horeca, attractieparken en musea. Reizen wordt afgeraden en zelfs de grenzen worden gesloten. De economische impact is enorm. Hoe hou je je staande in deze roerige tijden? Wanneer u gescheiden bent en kinderen heeft, is het onder normale omstandigheden soms al passen en meten met elkaar. In de huidige situatie is het helemaal een uitdaging. Hieronder geven wij 7 tips om hiermee om te kunnen gaan. https://www.verder-online.nl/nieuws/nieuws/omgangsregeling-tijdens-covid-19-corona//
2020-03-17 1:00:00
Corona-maatregelen: wat betekent dit voor mijn zitting op de rechtbank? Corona-maatregelen: wat betekent dit voor mijn zitting op de rechtbank? Rechtbanken zijn wegens het Corona-virus gesloten. Wat betekent dit voor mijn zitting? https://www.verder-online.nl/nieuws/corona-en-de-zitting-op-de-rechtbank
2020-02-28 15:14:32
Vrouwen niet per definitie financieel achteruit na scheiding Vrouwen niet per definitie financieel achteruit na scheiding Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Een dag waarop wordt stilgestaan bij de emancipatie van vrouwen en hun positie in de maatschappij. Het komt nog regelmatig voor dat mannen een hoger salaris hebben. Zij werken vaak fulltime, terwijl vrouwen vaker een parttimebaan combineren met het huishouden en het zorgen voor de kinderen. Dat maakt het voor vrouwen doorgaans lastiger economisch zelfstandig te zijn. Hoe zit dat eigenlijk wanneer je gaat scheiden? https://www.verder-online.nl/scheiden/vrouwen-niet-per-definitie-financieel-achteruit-na-scheiding//
2019-11-21 1:00:00
‘Denk aan de grafrechten als u uit elkaar gaat!’ ‘Denk aan de grafrechten als u uit elkaar gaat!’ Wie uit elkaar gaat en kinderen heeft, maakt verplicht een ouderschapsplan. Hierin staat hoe de ouders hun ouderschap na de scheiding samen vorm gaan geven. Denk aan wie wat voor de kinderen betaalt en wanneer de kinderen bij welke ouder zijn. Maar soms wordt niet aan de overleden kinderen gedacht. Nicole Pelser kan erover meepraten; als moeder heeft ze niks te zeggen over het graf van haar overleden dochtertje. Ze wil graag andere ouders waarschuwen. https://www.verder-online.nl/nieuws/nieuws/denk-aan-de-grafrechten-als-u-uit-elkaar-gaat//
2019-10-10 2:00:00
Waarom vFAS-advocaten ook gaan staken Waarom vFAS-advocaten ook gaan staken De gesubsidieerde rechtshulp staat in Nederland op de tocht, vindt de vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Ze gaan daarom staken gedurende de eerste twee weken van januari 2020. Ze sluiten zich hiermee aan bij de strafrechtadvocaten, die eerder aankondigden het werk in die periode stil te zullen leggen. https://www.verder-online.nl/nieuws/nieuws/waarom-vfas-advocaten-ook-gaan-staken//
2019-07-16 2:00:00
Nieuwe wetgeving voor draagmoederschap en deelgezag Nieuwe wetgeving voor draagmoederschap en deelgezag Voor draagmoederschap en voor gezinnen met meer dan twee ouders komt binnenkort nieuwe wetgeving. Dat hebben minister Dekker (voor Rechtsbescherming) en minister Van Engelshoven (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) naar buiten gebracht. Ook moeten kinderen via een zogenaamd draagmoederregister kunnen achterhalen wie hun biologische ouders zijn. https://www.verder-online.nl/nieuws/nieuws/nieuwe-wetgeving-voor-draagmoederschap-en-deelgezag//